Türkiye Çelikte Nihai Korunma Önlemi Almadı 07/05/2019

Türkiye Çelikte Nihai Korunma Önlemi Almadı

 

Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü soruşturma neticesinde, ithalatta artış yaşanmamış olması ve yerli üreticiler üzerinde zarar yada zarar tehdidinin bulunmaması nedenleri ile çelik ithalatına karşı nihai korunma önlemi uygulanmasına ihtiyaç olmadığına ve sürdürülen soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına hükmetti.
 


Ticaret Bakanlığı tarafından 7 Mayıs 2019 tarih ve 30767 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri'ne İlişkin Tebliğ'de, 27 Nisan 2018 tarihinde çelik ürünleri ithalatına karşı başlatılmış bulunan ve bu çerçevede 200 gün süreyle geçici korunma önlemi uygulanan soruşturma kapsamında, soruşturma konusu çelik ürünlerinin ithalatında re’sen başlatılan soruşturmanın,

 

-  ilgili ürünlerin ithalatında mutlak ve yerli üretime göre nispi artış bulunmaması ve

-  ithalat artışına bağlı olarak yerli üreticiler üzerinde oluşmuş ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespit edilememiş olması

 

gerekçesiyle, önlemsiz kapatılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildiği ifade edildi. Karar 7 Mayıs 2019 tarihi itibariyle (bugün) yürürlüğe girdi.
 


Bu çerçevede, 200 günlük geçici önlem 5 Mayıs 2019 tarihinde sona ermişti ve kararla birlikte çelik ithalatına karşı önümüzdeki dönemde bu soruşturma kapsamında herhangi bir ilave kota yada vergi içeren önlem uygulanmayacak.200 gün süreyle yürürlükte kalan geçici önlem kapsamındaki kotaların tamamında kullanım oranı %50'nin altında kalmıştı.